Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2023 roku

Podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku
13 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Tym samym Rząd przedstawił ostateczną wysokość pensji minimalnej. Okazuje się, że pracownicy w przyszłym roku mogą liczyć na podwójną podwyżkę pensji minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku wyniesie ona 3.490 zł, a od 1 lipca 2023 roku 3.600 zł.

Wynagrodzenie minimalne 2023 - jaka kwota netto dla pracowników?
Kwoty minimalnego wynagrodzenia wskazane w rozporządzeniu są kwotami brutto. Aby ustalić faktyczną wysokość wypłaty, jaka wpłynie od stycznia na konto pracowników należy od nich odjąć obowiązkowe składki ZUS społeczne i zdrowotne.

Wynagrodzenie minimalne - różnica pomiędzy kwotą brutto a netto
Minimalne wynagrodzenie za pracę zazwyczaj jest podawane jako kwota brutto. Większość pracowników interesuje jednak przede wszystkim to, jaką kwotę netto otrzymają od swojego pracodawcy. Ta prezentuje się natomiast w następujący sposób:
  • W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Do kwoty 3.490 zł (około 2.700 zł netto) od 1 stycznia 2023 i do 3.600 zł (około 2.800 zł netto) od 1 lipca 2023 roku. 
  • W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 3010 zł brutto, kwota netto to 2 209,56 zł.
  • W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 2800 zł brutto, kwota netto to 2 017,67 zł.

Decyduje to także o wysokości minimalnej stawki godzinowej netto:
  • W 2023 roku minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie od 1 stycznia 2023 roku 22,80 zł (około 20 zł netto) oraz od 1 lipca 2023 roku 23,50 zł (około 21 zł netto).
  • W 2022 roku minimalna stawka godzinowa brutto 19,70 zł przekłada się na 17 zł netto,
  • W 2021 roku minimalna stawka godzinowa brutto 18,30 zł przekłada się na 12 zł netto.