Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Technologia a rynek pracy

Postęp technologiczny sprawia, że wiele zadań, które kiedyś wykonywali ludzie, wykonują obecnie zaprogramowane maszyny. Automatyzacja procesów produkcyjnych, nowoczesny monitoring, kasy samoobsługowe, programy komputerowe, które usprawniają pracę mogą być postrzegane jako zagrożenie i źródło przyszłego wzrostu bezrobocia.

Krótszy tydzień pracy
Wśród respondentów, biorących udział w badaniu, aż 80% uważa, że rozwój technologii powinien być regulowany prawnie. Po to, by chronić miejsca pracy. Innymi sposobami na walkę z ewentualnym przyszłym bezrobociem mają być krótszy tydzień pracy i bezwarunkowy dochód podstawowy. Za tymi rozwiązaniami opowiedziało się 37% ankietowanych.

Wzrost bezrobocia
Ponad połowa Polaków (63%) uważa, że rozwój sztucznej inteligencji będzie powodem wzrostu bezrobocia. Co w związku z tym zamierzają Polacy? 47% z nas deklaruje, że podniosłoby swoje kwalifikacje, żeby kontrolować pracę robotów, a 28% zmieniłoby zawód lub branżę. Tylko co dziesiąty ankietowany poparłby zmiany prawne, których celem jest pomoc bezrobotnym, a 8% poparłoby zmianę lub transformację obecnego systemu gospodarczego.

Obawy Polaków
Dane z Raportu wskazują, że co trzeci Polak boi się, że w przyszłości maszyny zastąpią go na obecnym stanowisku pracy. Zdecydowana większość respondentów, którzy czują się zagrożeni uważa, że roboty zastąpią ich w ciągu najbliższych 10 lat (32%) albo 20 lat lub później (40%). Tylko 1 na 5 osób w tej grupie uważa, że to kwestia kolejnych 5 lat. Pozostałe 8% ankietowanych z tej grupy przyznaje, że już teraz roboty wykonują większość ich pracy.

Ponadto:
  • 84% badanych Polaków uważa, że sztuczna inteligencja powinna tylko pomagać obecnym pracownikom, a nie ich zastępować.
  • 41% ankietowanych popiera rozwój automatyzacji pracy bez względu na konsekwencje.
  • 73% konsumentów popiera robotyzację i automatyzację pracy.