Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zmiany w urlopach w 2023 roku

Kodeks pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego
Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jest on uzależniony w danym roku od kilku czynników, m.in. stażu pracy, lat dotychczasowej edukacji (ukończonych jej etapów) oraz przysługujących ustawowych dodatkowych dni urlopu. W związku ze zmianami w Kodeksie pracy pojawią się nowe rodzaje urlopu:
  1. 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej
  2. 5 dni urlopu opiekuńczego

Bezpłatny urlop opiekuńczy - 5 dni w roku kalendarzowym
Pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
Urlop będzie możliwy do wykorzystania, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - do 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym
Wprowadzona zostanie możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Zwolnienie to będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Elastyczny czas pracy
Umożliwione zostanie szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym poprzez pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zmiany w urlopie rodzicielskim
Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.
Wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców.