Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Wzrost emigracji Ukraińców z Polski w poszukiwaniu lepszych perspektyw na Zachodzie

Spowolnienie na rynku pracy nad Wisłą i wysoka inflacja mogły skłonić część uchodźców z Ukrainy do wyjazdu na Zachód, głównie do Niemiec oraz Kanady. Według eksperta Dmytro Kozlenkova, założyciela agencji zatrudnienia ONE PLUS, obecne ożywienie na rynku pracy spowodowało niską podaż pracowników z Ukrainy, co stanowiło zaskoczenie. Deficyt ten jest widoczny we wszystkich branżach, szczególnie odczuwalny jest w przypadku mężczyzn.

Ekspert wskazuje, że przyczyną deficytu pracowników z Ukrainy jest spowolnienie gospodarcze, które jest zauważalne na rynku pracy. Dane przedstawione w raporcie Polskiego Forum HR za I kwartał tego roku potwierdzają tę tezę, wskazując na spadek liczby zatrudnionych pracowników tymczasowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kozlenkov ocenia, że Ukraińcy, którzy nie znaleźli tak dużego wyboru ofert pracy na początku roku, zaczęli szukać zatrudnienia w innych krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Kanadzie. Badania wskazują, że Polska była preferowanym krajem wyjazdów zarobkowych dla 20% Ukraińców, a Kanada i USA zajęły drugie miejsce z tym samym udziałem. Niemcy znalazły się nieco za nimi.

Niemieckie statystyki wskazują na zarejestrowanie już ponad miliona uchodźców wojennych z Ukrainy, podobnie jak w Polsce. Ukraińcy migrują po całej Europie, ponieważ stawki godzinowe są wyższe niż w Polsce, a także w Czechach. Wielu Ukraińców migruje do Kanady z powodu obecności dużej ukraińskiej diaspory. Rząd kanadyjski przedłużył możliwość ubiegania się o trzyletnią wizę Emergency, a premier Justin Trudeau ogłosił, że Ukraińcy przyjeżdżający w ramach specjalnego programu migracyjnego będą mogli ubiegać się o stały pobyt w Kanadzie.

Niedobór pracowników z Ukrainy generuje większą presję płacową, zwłaszcza w najniżej opłacanych zawodach, jeśli deficyty te będą się utrwalać lub pogłębiać w najbliższych miesiącach - przewiduje Dmytro Kozlenkov.