Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zatrudnienie pracowników 2023. Outsourcing procesowy

Polski rynek pracy w 2023 roku stoi przed wieloma wyzwaniami. Większość polskich przedsiębiorstw znalazła się w trudnej sytuacji. Na ich funkcjonowanie w ostatnim czasie silnie wpływa wysoka inflacja, ograniczony dostęp do surowców oraz wzrost kosztów energii. Dodatkowo niestabilna sytuacja wywołana wojną w Ukrainie oraz pandemią COVID-19 spowodowała poważne deficyty kadrowe, które utrudniły zachowanie ciągłości funkcjonowania firm, a nawet wymusiły zaprzestanie ich działalności. Pytanie brzmi zatem, jak zapewnić stabilność procesów i skutecznie rozwinąć biznes w tym trudnym gospodarczo czasie? Odpowiedzią może być outsourcing procesowy.

Jak skutecznie rozwiązać problem braków kadrowych w firmie i rozwinąć biznes?
Skala i dynamika zmian społeczno-gospodarczych budzi dziś poważne obawy przedsiębiorców, a skuteczne prowadzenie biznesu staje się wyzwaniem. Trudności organizacyjne czy kadrowe, choć w różnym stopniu, towarzyszą większości polskich branż. Pracodawcy są zmuszeni mierzyć się ze zwiększoną rotacją i częstym niedopasowaniem kompetencji pracowników.

150 tys. wakatów
Liczba wakatów na koniec pierwszego półrocza 2022 r. wyniosła w Polsce blisko 150 tysięcy. Największe braki kadrowe dotyczą obecnie branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej i logistycznej. Przedsiębiorcy, którzy borykają się z dotkliwym niedoborem wykwalifikowanych specjalistów są często zmuszeni wybierać między czasochłonną rekrutacją, a wdrożeniem rotacyjnego systemu pracy w ramach zatrudnionej już kadry.

Outsourcing procesowy – czym jest, zalety i ryzyka
Skutecznych sposobów na długoterminowe eliminowanie problemu jest niewiele. Chcąc zagwarantować spójność działań firmy w obliczu deficytów kadrowych czy rotacji wykwalifikowanych pracowników warto skupić się na nowoczesnych rozwiązaniach, na miarę wyzwań dzisiejszego rynku pracy. Jednym z nich jest outsourcing procesowy.