Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Praca zdalna coraz mniej popularna. Ale nikt nie chcę wracać do biur

28 proc. pracujących Polaków w czwartym kwartale ub.r. deklaruje, że wykonuje pracę w nowo przyjętych modelach elastycznych – zdalnym lub hybrydowym. To oznacza, że popularność pracy poza biurem spadła o 6 punktów procentowych w porównaniu do I kwartału 2022 roku, a więc zauważalna jest zmiana w stosunkowo krótkim okresie. Widocznym trendem staje się stopniowy powrót do biur, który obserwujemy już właściwie od momentu znoszenia obostrzeń pandemicznych, a który z czasem zaczyna obejmować coraz więcej przedsiębiorstw w całym kraju. Nie objawia się on jednak na tak dużą skalę, jak w prognozach części ekspertów rynku HR czy branży nieruchomości biurowych.

Dla porównania, w czwartym kwartale 2021 roku odsetek pracowników wykonujących pracę w pełni zdalnie lub hybrydowo wynosił 35 proc., a w marcu ubiegłego roku liczba ta spadła do 34 proc.

Pracownicy nie chcą wracać do biur

Spośród respondentów wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, 8 proc. chciałaby wrócić do pracy wyłącznie w siedzibie firmy.

Największa liczba badanych wskazuje, że w ciągu najbliższych 1-2 lat chciałaby pracować hybrydowo z uwzględnieniem obecności w firmie minimum raz w tygodniu. Nieznacznie mniej, bo 30 proc. pracujących Polaków chciałoby pojawiać się w firmie 2-3 razy miesięcznie. Na pracę w pełni zdalną stawia obecnie 28 proc. respondentów.

Praca zdalna zostanie na stałe wprowadzona do Kodeksu Pracy. Nowe przepisy wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku.