Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Ukraiński biznes w Polsce rośnie jak na drożdżach

Obywatele Ukrainy w minionym roku otworzyli niemal 21 tys. biznesów w Polsce. Na ten wynik złożyło się 4,8 tys. spółek i 15,9 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych — wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Udział tych przedsiębiorstw w gronie wszystkich założonych w Polsce w 2022 r. zbliża się do 10 proc.

Jak ukraińskie firmy wpływają na polską gospodarkę
Na dokładne obliczenie wpływu aktywności gospodarczej ukraińskich przedsiębiorców w Polsce na nasze PKB jest wciąż za wcześnie, jednak eksperci są zgodni, że dane zebrane przez PIE trzeba odczytywać pozytywnie.

Budownictwo i IT kluczowe
Działalność ukraińskich przedsiębiorców w skali mikro również może mieć wymierny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. Im więcej osób podejmuje i prowadzi działalność, tym dla gospodarki lepiej. Wydaje się też, że są obszary, gdzie udział mikrofirm ukraińskich jest bardzo ważny. 

Budownictwo to bardzo ważny obszar dla gospodarki, w którym po uruchomieniu funduszy unijnych pojawi się bardzo wiele inwestycji i istotne jest, by pracowników w tym sektorze nie brakowało. Drugim sektorem, w którym obywatele Ukrainy odgrywają istotną rolę, jest branża IT, która sygnalizuje, że jest w stanie wchłonąć ogromną liczbę specjalistów. Także takich, którzy nie podejmą od razu pracy, ale firmy będą musiały zainwestować w jego przekwalifikowanie.

Nie tylko wschód Polski
Raport PIE dostarczył także dokładnych informacji na temat geograficznego rozkładu działalności prowadzonych przez obywateli Ukrainy w Polsce. Najwięcej spółek i JDG powstało w woj. Mazowieckim.