Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Rekordowa podaż magazynów - wysoki popyt ze strony e-commerce

Całkowita podaż magazynów na koniec minionego roku osiągnęła poziom 28 mln mkw., po oddaniu do użytku ok. 4,4 mln mkw. powierzchni magazynowej. To najwyższy roczny wynik w historii polskiego rynku. Z kolei popyt na poziomie 6,8 mln mkw. był drugim najlepszym rezultatem. Lepszy, o 700 tys. mkw., zanotowano jedynie w 2021 roku.

Najwięcej nowej powierzchni magazynowej dostarczono w województwach dolnośląskim, łódzkim oraz śląskim - odpowiednio 809 tys. mkw., 626 tys. mkw. i 541 tys. mkw. W dwóch ostatnich odnotowano także najwyższą aktywność najemców – odpowiednio 896 tys. mkw. i 1,2 mln mkw. Więcej wynajęto tylko w woj. mazowieckim – 1,4 mln mkw.

Czynsze w górę

Popyt na powierzchnie magazynowe wciąż pozostaje solidny, choć rok 2022 przyniósł znaczący wzrost czynszów, które od wielu lat praktycznie się nie zmieniały. Przyczyną takich skoków były m.in. wzrost cen paliw i materiałów budowlanych, wzrost kosztów finansowania projektów oraz pogorszenie nastrojów funduszy inwestycyjnych. Falę wzrostów czynszów odnotowano również w innych krajach europejskich. Na ich tle Polska wciąż pozostaje bardzo atrakcyjną lokalizacją dla logistyki i magazynów w Europie, a wpływ na to, prócz stosunkowo niskich kosztów czynszów, mają także bliskość rynków zbytu, co ma znaczenie w kontekście nearshoringu, dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz rozwijająca się infrastruktura transportowa.

Więcej wolnej powierzchni

Rekordowa podaż spowodowała wzrost pustostanów o 0,2 p. proc. (rok do roku) do poziomu 4%. Najwięcej niewynajętych powierzchni znajduje się w województwach: lubelskim (9,5%), dolnośląskim (6,9%) oraz zachodniopomorskim (6,6%), najmniej w pomorskim (0,8%), małopolskim (1,2%) i mazowieckim (2,6%). Wolnych wakatów nie ma natomiast w świętokrzyskim i podlaskim.

Niewykluczone, że w 2023 r. wolnej powierzchni będzie jeszcze więcej. W budowie pozostaje obecnie 3,4 mln mkw., z czego około 46% stanowi powierzchnia niewynajęta. Szacuje się, że już na przełomie II i III kw. całkowite zasoby rynku przemysłowo-logistycznego przekroczą 30 mln mkw.

Część ekonomistów szacuje, że na koniec 2023 roku stopa referencyjna może ulec zmniejszeniu o 0,25 – 1,25 p.p., natomiast WIBOR 3M znajduje się w lekkim trendzie spadkowym od listopada 2022 roku.