Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Zatrudnienie cudzoziemca w czasie pandemii COVID-19Zatrudnianie pracowników zagranicznych to idealne rozwiązanie dla wielu polskich pracodawców. Agencji Pracy świadczy usługą, w ramach której Pracodawca „wynajmuje" od Agencji pracowników na wybrany okres, bez konieczności nawiązywania z nimi bezpośredniego stosunku prawnego. W końcu taka usługa zapewnia korzyść dla obu stron, ponieważ praca za granicą dla Ukraińców zwykle to możliwość do poprawy sytuacji finansowej. Dla nich jest to szansa na stabilne życie w lepszych warunkach i zdobycie doświadczenia. A dla pracodawcy to duża dostępność pracowników, niższe koszty i mała bariera językowa.

Teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę na specyfikę zatrudniania zagranicznych pracowników podczas pandemii. Ponieważ ta specyfika w pewnym stopniu nawet upraszcza proces zatrudnienia w chwili obecnej.

Obecne przepisy prawne pozwalają osobom, które chcą uzyskać polskie obywatelstwo lub nie mogą opuścić Polski z powodu rozprzestrzeniania się wirusa, mogą legalne przebywać w kraju.

Dalej o szczegóły przedłużenia legalnego pobytu obcokrajowców. Na takich podstawach można przedłużyć legalny pobyt: 
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy;
– wizy krajowej;
– wizy Schengen;
– ruchu bezwizowego i innych krótkoterminowych tytułów pobytowych.

Są to sytuacje, w których ostatni legalny dzień przypada w okresie trwania epidemii lub epidemii stanu zagrożenia. Jest to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie obowiązywał do 30 dnia od ostatniego zniesienia tego stanu. Przedłużenie legalności pobytu nie będzie oznaczało umieszczenia nowej naklejki wizowej na zagranicznym dokumencie podróży, wydania nowej karty pobytu lub dokumentów. Nie oznacza to również konieczne składanie nowych wniosków.

Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na terminy, które się przedłużają: 
  • terminy na składanie wniosków;
  • terminy opuszczenia terytorium Polski;
  • terminy dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o powrocie cudzoziemca.

W ONE PLUS świadczymy kompleksowe usługi w zakresie leasingu pracowniczego, pracy tymczasowej, legalizacji pobytu i outsourcingu procesów. Jesteśmy na rynku zatrudnienia już więcej 5 lat. Oferujemy obsługę w zakresie rekrutacji i zatrudnienia pracowników z Ukrainy oraz innych wschodnich krajów.