Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

2 miliony ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce

Liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce rośnie, wśród nich najwięcej jest obywateli Ukrainy. Zasilają oni nasz rynek pracy, uzupełniają luki kadrowe i przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

Wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców w ciągu roku
Według danych ZUS liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w grudniu 2022 r. 1 mln 63 tys. 300 osób. Oznacza to, że wzrosła w stosunku do stycznia 2022 r. o 191,7 tys.

Najwięcej pracujących cudzoziemców z Ukrainy
Najwięcej cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią obywatele z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed rosyjską agresją na ich kraj.

Pracownicy z Ukrainy są potrzebni
Coraz częściej ukraińskie firmy decydują się na otwarcie swoich oddziałów albo przeniesienie całego przedsiębiorstwa do Polski. Obecnie działa ponad 25 tysięcy takich firm; poszukują one pracowników biurowych, którzy znają się na specyfice działania polskich urzędów, rynku i zawiłości podatkowych, a także znają dobrze oba języki – polski i ukraiński.

W niektórych branżach wciąż braki kadrowe
Pracodawcy z różnych branż wciąż poszukują pracowników, dlatego na zatrudnieniu obcokrajowców korzystają dwie strony. Mimo to kondycja rynku pracy jest dobra i stabilna.