Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Budowanie firm na taniej sile roboczej właśnie się skończyło

W Polsce niezbędne są inwestycje i zrównoważony rozwój nie tylko w określonych regionach, ale w całej Polsce. Pracodawcy obecnie często nie rozumieją podejścia młodych pracowników oraz kobiet, którzy oczekują np. elastycznych godzin pracy oraz możliwości zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzinowym. Dla wielu firm zmiana dotychczasowego trybu funkcjonowania może być niewygodna, ale prawda jest taka, że nie ma wyjścia.

Spośród pracujących w Polsce kobiet 7 proc. pracuje na część etatu

Ważna jest edukacja menadżerów w zakresie tego, jak radzić sobie dzisiaj z zespołami rozproszonymi, elastycznymi, pracującymi z Tajlandii, czy kobietami czy nie tylko kobietami, które chcą pracować na przykład od 9 to 15. Powołując się na badania Eurostatu zwróciła także uwagę na udział kobiet pracujących na część etatu w Polsce oraz w innych krajach europejskich. Wskazała, że mało jest krajów w Europie, które mają ten udział jednocyfrowy.

Spośród pracujących w Polsce kobiet 7 proc. pracuje na część etatu. W krajach niemieckojęzycznych; Austria, Niemcy, Szwajcaria, Holandia - bo to Holandia tutaj jest liderem - to jest między 50 a 60 proc. Z tym się wiążą też na przykład koszty opieki nad dziećmi, czas pracy żłobków. Nigdzie na świecie nie ma tak, że dzieci są zaprowadzane do żłobków na 10 godzin.

Polsce daleko do modelu, w którym kobiety na rynku pracy będą miały możliwości, żeby pracować tak jak mogą i chcą

Spółki praktycznie nie widzą kosztów czy trudności poza trudnościami w zarządzaniu; jedynym problemem jest umiejętność zarządcza kadry menadżerskiej. Z drugiej strony, niewiele też inwestują w szkolenia menadżerów te spółki.

Wyraźne dostrzeżenie korzyści ze strony 70-80 proc. badanych firm w stosowaniu praktyk takich jak łączenie pracy zdalnej, ruchomego czasu pracy i elastycznych godzin. Korzyści te - zdaniem wiceminister - polegały m.in. na zwiększeniu zaangażowania, zwiększeniu lojalności, mniejszych rotacjach i bardzo wyraźnym spadku absencji chorobowych czy to na siebie, czy na dzieci.