Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Rynek pracy 2022/2023. Brak pracowników niezmiennym wyzwaniem dla pracodawców

Czwarty kwartał 2022 roku cechował się wzrostem zapotrzebowania na pracowników zagranicznych w branży e-commerce, logistycznej i spożywczej. Jednak, jak podkreślają eksperci rynku pracy, rekordowy boom na pracowników zagranicznych z końca 2021 nie powtórzył się już w kolejnym roku. Od lutego możemy spodziewać się wielu wyzwań. Prócz niestabilnej sytuacji w wielu branżach, brak pracowników będzie jeszcze bardziej odczuwalny.

Czwarty kwartał 2022 inny niż rok wcześniej
W porównaniu z II kwartałem 2022 roku w IV kwartale minionego roku rynek pracy odnotował 35-procentowy wzrost rekrutacji pracowników zagranicznych, przede wszystkim w branży e-commerce, logistycznej i spożywczej. Zwiększony popyt był tradycyjnie spowodowany akcjami promocyjnymi z okazji Black Friday, świętami Bożego Narodzenia oraz poświątecznymi wyprzedażami.

Popyt na pracowników zagranicznych w 2023 roku
Zapotrzebowanie na pracowników w tym roku będzie zróżnicowane w zależności od branży. Wiele sektorów rozpocznie 2023 rok z trudnościami, które trwają już od drugiej połowy tego roku. Mówimy tu o inflacji oraz podwyżce cen energii – mają one duży wpływ na możliwości zatrudniania nowych pracowników. Sytuacji wielu firm nie ułatwia też wysoka podwyżka wynagrodzenia minimalnego.

Nowe kierunki rekrutacji zagranicznych
Problem braków kadrowych na polskim rynku pracy rozwiązać można zwiększeniem rekrutacji pracowników z Azji Centralnej i Ameryki Południowej. Powyższe zdają się potwierdzać polscy pracodawcy, coraz chętniej otwierający się na kandydatów z krajów azjatyckich, które jeszcze do niedawna uchodziły za zbyt odległe.