Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Rynek pracy hamuje, dane nie kłamią

Ponad 6,5 mln etatów i przeciętna płaca na poziomie 7329 złotych – tak wyglądał rynek pracy w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 roku. Choć dane są dobre, to odrobinę gorsze niż zakładali analitycy.

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane odnoszą się do sektora przedsiębiorstw, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących wynoszącej 10 i więcej osób. Dane nie obejmują m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

W grudniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2021 r. było wyższe o 2,2 proc. i wyniosło 6 504 700 etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na podobnym poziomie.

Zatrudnienie na stałym poziomie
W grudniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na poziomie zbliżonym do odnotowanego w listopadzie 2022 r. (w listopadzie 2022 r. względem października 2022 r. zaobserwowano jego minimalny wzrost o 0,1 proc.).

W grudniu wysokie wynagrodzenie - nie bez powodu
W grudniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do listopada 2022 r. o 6,9 proc., podczas gdy w grudniu 2021 r. w porównaniu do listopada 2021 r. wzrost wyniósł 10,3 proc. Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w grudniu 2022 r. względem listopada 2022 r. spowodowany był wypłatami m.in. premii kwartalnych, świątecznych, barbórkami, nagrodami rocznymi oraz wypłatami odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Dane z rynku pracy są słabsze niż prognozy
Grudniowe dane z rynku pracy są nieco słabsze od prognoz rynkowych, ale jednocześnie nie wskazują, że dzieje się na nim coś bardzo niepokojącego. Nie ma tu niczego, czego nie można było się spodziewać. Przez cały 2022 r. właściwie bardzo stabilna pozostawała dynamika zatrudnienia, która średniorocznie wyniosła 2,3 proc. rok do roku.