Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Automatyzacja nie zabierze pracy, wręcz przeciwnie

53 proc. polskich managerów uważa, że automatyzacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, zmieniając jednocześnie rolę pracowników produkcyjnych i ich profil kompetencyjny. Jednocześnie technologia staje się coraz skuteczniejszym sposobem na rozwiązanie problemu braku pracowników w branży. Przemysł będzie nadal odgrywał kluczową rolę dla postępu gospodarczego i społecznego, który napędzają obecnie automatyzacja i zrównoważony rozwój.

Aż 90 proc. firm w Polsce wprowadziło już niektóre technologie wspomagające transformację cyfrową, np. przetwarzanie w chmurze czy integrację cyfrową. Dodano, że polskie firmy wykazują też "wysoką skłonność do wdrażania nowych technologii" - 32 proc. rodzimych przedsiębiorstw ma zamiar zainwestować w takie rozwiązania w ciągu najbliższych pięciu lat.

Niedobór pracowników to największy problem, z jakim boryka się przemysł. W Polsce 78 proc. firm zgłosiło trudności w znalezieniu zarówno pracowników fizycznych, jak i w rekrutacji bardziej wykwalifikowanej kadry.

Polscy managerowie wskazali czynniki które utrudniają rekrutację w produkcji:
  1. Niechęć pracowników do pracy w systemie zmianowym.
  2. Przestarzały obraz pracy w sektorze produkcyjnym, jako fizycznie wymagającej, przeznaczonej głównie dla pracowników o niskich kwalifikacjach i niewielkimi perspektywami rozwoju zawodowego.
  3. Brak chęci kandydatów do wiązania swojej ścieżki zawodowej z branżą przemysłową.