Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Kanada przyjęła rekordową liczbę imigrantów z Ukrainy

Kanada przyjęła w 2022 roku rekordową liczbę nowych imigrantów. Prawo stałego pobytu uzyskało ponad 431,6 tys. osób. Ostatni tak wysoki poziom imigracji do kraju odnotowano w 1913 roku – poinformował 4 stycznia portal PulsHR.pl 

Według rządowych statystyk, departament imigracji, czyli Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), przetworzył w ub.r. ok. 5,2 mln wniosków o prawo stałego pobytu, prawo czasowego pobytu i obywatelstwo. To dwa razy więcej niż w 2021 r.

Rząd Kanady zakłada, że imigracja przyczyni się do rozwoju kraju i rozwiąże problem niewystarczającej liczby pracowników. Według statystyk spada liczba osób pracujących w stosunku do emerytów. Szacuje się, że w 2035 r. na każdego emeryta będą przypadały dwie pracujące osoby; 50 lat temu stosunek ten wynosił 1 do 7. Imigranci to obecnie 41 proc. kanadyjskich inżynierów, 33 proc. właścicieli firm i 36 proc. lekarzy.

Kanadyjskie plany imigracyjne są zatwierdzane w parlamencie. Ostatnie pochodzą z listopada 2022, zakłada się w nich, że w latach 2023-2025 Kanada przyjmie ok. 1,5 mln nowych imigrantów. Do 2036 imigranci będą stanowić ponad 30 proc. mieszkańców Kanady. Z danych spisu powszechnego z 2021 r. wynika, że imigranci stanowili prawie 25 proc. ludności Kanady. To najwyższy poziom spośród krajów G7.