Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Praca tymczasowa, outsourcing pracowniczy, outsourcing procesowy

Branża zatrudnienia zewnętrznego w Polsce jest dziś bardzo zróżnicowana organizacyjnie i prawnie.

Istnieją trzy podstawowe formy, w których usługi są obecnie wykonywane:
  • praca tymczasowa – rozwiązanie oparte na ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Bezpieczne prawnie, ale posiadające wiele ograniczeń wynikających z regulacji ustawowej i przez to często mało elastyczne biznesowo,
  • outsourcing pracowniczy – rozwiązanie nieposiadające wyraźnego oparcia w obowiązującym prawie, zbliżone w sensie faktycznym do pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie ryzykowne prawnie i podatkowo ze względu na ewentualne zarzuty obejścia prawa albo pozorności relacji gospodarczej. Ryzyka oczywiście dotyczą klienta, czyli insourcera,
  • outsourcing procesowy – rozwiązanie oparte na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego i swobody gospodarczej. Jest ono wyraźnie odrębne od pracy tymczasowej i nie stanowi jej obejścia. Przy odpowiedniej konstrukcji modelu, umowy, a także sposobu jej realizacji nie stanowi zagrożenia dla outsourcera i przede wszystkim klienta, czyli insourcera.

Trudno określić dziś rzeczywistą skalę problemu, choć ostatnie sprawozdanie PIP sygnalizuje aktualność tego problemu, publikując dane z zakresu łamania prawa pracy, w tym także te dotyczące usług outsourcingu. Jak wynika z danych, w 2021 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 55 tysięcy kontroli wśród pracodawców, u których stwierdzono ponad 600 tysięcy przypadków naruszeń przepisów prawa pracy.

Przed zawarciem współpracy z podmiotem zewnętrznym, warto sprawdzić jego wiarygodność i doświadczenie na rynku pracy. To istotne kryteria wyboru, biorąc pod uwagę tempo zmian wdrażanych w Kodeksie pracy w ostatnim czasie oraz zaostrzoną politykę sankcyjną organów kontroli.

Outsourcing procesowy, daje możliwość optymalizacji kosztów działania firmy oraz stabilność jej procesów w czasie nasilonych zmian gospodarczych i przepisowych, których jesteśmy obecnie świadkami.