Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

W tej branży kandydaci nie mogą liczyć na zbyt wiele ofert pracy

27 proc. firm z branży dóbr i usług konsumpcyjnych chce w I kwartale zatrudniać nowych pracowników, tyle samo planuje zwolnienia. Osoby poszukujące pracy w tym obszarze nie będą mogły liczyć na wiele nowych ofert pracy. Prognoza netto zatrudnienia dla branży to +1 proc., co w praktyce oznacza stabilizację sektora. Porównując deklaracje pracodawców kwartał do kwartału, odnotowano spadek o 2 pkt proc., natomiast w ujęciu rocznym wynik jest niższy o 14 pkt proc.

Aktualna prognoza zatrudnienia jest konsekwencją między innymi wojny za naszą wschodnią granicą, nadchodzącego kryzysu energetycznego oraz inflacji, które wpłynęły na nastroje polskich pracodawców. Sektor dóbr i usług konsumpcyjnych działa w sytuacji dużej niepewności, co w większości przypadków wiąże się z ostrożnym podejmowaniem wszystkich decyzji, także tych o zatrudnieniu. Firmy nie są również w stanie przewidzieć tendencji zakupowych konsumentów, co jest kolejnym elementem wstrzymującym inwestycje.

Większość firm będzie uzupełniać już istniejące wakaty

Większość firm tej branży decyduje się głównie na uzupełnienie istniejących już wakatów. Pracodawcy chcą zasilić swoje zespoły kandydatami z doświadczeniem w optymalizacji procesów i kosztów. Poszukiwane są również osoby z innowacyjnym podejściem do tworzenia rozwiązań czy sprzedaży, co ma przełożyć się na wzrost zainteresowania oferowanymi produktami czy usługami.

Kandydaci nie mogą liczyć na zbyt wiele ofert pracy

Bardzo trudno jest prognozować, jak będzie wyglądał rynek pracy w tej branży w najbliższym czasie, ponieważ w dużej mierze zależy to od sytuacji gospodarczej. W związku z tym kandydaci nie mogą liczyć na zbyt wiele ofert pracy. Pracodawcy z kolei mogą spotkać się z wysokimi oczekiwaniami kandydatów posiadających oczekiwane kompetencje i doświadczenie, jako że ci będą poszukiwali nie tylko wysokich zarobków, ale także poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji przy ewentualnej zmianie organizacji.