Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Leasing pracowników z Ukrainy i ze Wschodu

Według polskiego prawa praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez czas nie dłuższy niż wskazany w ustawie. Nie jest to typowy stosunek pracy, przede wszystkim dlatego, że ma charakter sezonowy/okresowy. Zawierana między pracodawcą, agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem, umowa przyjmuje formę umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Dzięki racjonalizacji procesów zatrudnienia pracodawca nie ponosi zbędnych kosztów związanych z obsługą pracownika (m.in. na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne) i nie traci cennego czasu na rozliczenie i obsługę pracowników.

Przedmiot uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem, dla których wymagana jest forma pisemna obejmuje:
  • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  • wymagania konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
  • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
  • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Pracownik zatrudniony zostaje przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy. Oznacza to, że wszystkie kwestie administracyjne (wypłatę wynagrodzeń, odprowadzenie podatku, składek ZUS itp.) przejmuje na siebie agencja pracy.

Pracownik zatrudniony w formie tymczasowej ma takie same prawa jak pracownik etatowy. Mowa tu zarówno o prawach dotyczących zarobków, jak i urlopu (2 dni za każdy przepracowany miesiąc, przy czym niewykorzystany urlop zamieniany jest na ekwiwalent pieniężny), przepisów BHP i warunków socjalnych.

Dlaczego warto skorzystać z oferty ONE PLUS?
Rozwiązania przygotowane przez naszą agencję są dostosowane do potrzeb i wymagań różnych Klientów. Bierzemy pełną odpowiedzialność za proces rekrutacji i legalizacji, zatrudnienia i rozliczania pracowników tymczasowych.